บริษัท วีเอส เอเซีย จำกัด

VS Asia Co., Ltd. was established in Phuket, since 10 years ago. We are a professional in printing technology and post-production for customer in Europe and Asia, which co-operate with a business partner company as headquarter in Europe. We are expanding our production department and looking for active colleagues to work in department of “ Retouching & 3D Graphic ”. Interested candidate must be a fast learner, self-motivated, creative, and keen to learn a new thing & IT and also a team player.

42 Moo3, Palai2, Chaofa Rd., Chalong, Muang, Phuket 83130 ภูเก็ต 83130 076-380600

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: VS Asia Co., Ltd.
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: PHUKET
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: PHUKET
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: VS Asia Co., Ltd.
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภูเก็ต
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 13 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: PHUKET
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มกราคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: PHUKET
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 ธันวาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: phuket
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 ธันวาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: VS Asia Co., Ltd.
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 กรกฎาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: 42 Moo3, Palai2, Chaofa Rd., Chalong, Muang, Phuket 83130 Tel. (00)66-76-380600
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 พฤศจิกายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มิถุนายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: PHUKET
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 ตุลาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: PHUKET
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤษภาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: PHUKET
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤษภาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: PHUKET
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: PHUKET