บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด

Jim Thompson - The Thai Silk Co.,Ltd. เป็นผู้ผลิต-ขาย ส่งออก ผ้าไหมและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ยี่ห้อ Jim Thompson โดยมีทั้งขายปลีกภายในประเทศและส่งออก รวมทั้งมีร้านอาหารและห้องจัดเลี้ยง ภายใต้ชื่อ Jim Thompson

เลขที่ 9 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 02-632-8100-4 02-632-8111

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางรัก, ปทุมวัน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางรัก
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางรัก
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระโขนง (สุขุมวิท 93)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระโขนง (สุขุมวิท 93)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระโขนง (สุขุมวิท 93)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระโขนง (สุขุมวิท 93)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระโขนง (สุขุมวิท 93)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: มุกดาหาร
เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 30 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครราชสีมา, ขอนแก่น, มุกดาหาร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางรัก
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางรัก, ปทุมวัน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางรัก
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางรัก
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางรัก, ปทุมวัน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางรัก
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางรัก, ปทุมวัน
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางรัก, ปทุมวัน
เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 30 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางรัก, ปทุมวัน
เงินเดือน: 11,000
อัพเดท: 30 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางรัก, ปทุมวัน