ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ให้บริการงานวิชาการ ให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม เพื่อการส่งเสริมความรู้สึกเป็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ ฟื้นฟูขวัญ และเพิ่มพลังชีวิตใหม่ เป็นผู้ริเริมโครงการ ศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะบำบัด พัฒนาบุคลากรศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ฟื้นฟูขวัญและเพิ่มพลังชีวิตใหม่ สัญจร พัฒนาสาระชีวิตแก่บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ด้อยโอกาสและเยาวชน จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด พัฒนาสาระชีวิต

ชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 10110 086-604-8800

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 เมษายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มศว.
เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 21 เมษายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มศว.
เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 12 มกราคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มศว.