บริษัท ปภพ จำกัด

" ปภพ " ผู้ผลิต Biogas จากน้ำเสีย อันดับหนึ่งของไทย เลือกสรรเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน " ปภพ " คือผู้นำการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ให้บริการด้านพลังงานทดแทน และจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง " ปภพ " เชี่ยวชาญเทคโนโลยีชั้นสูง ทั้งระบบ Aerobic และ Anaerobic เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินระบบต่ำสุด มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงกว่ามาตรฐาน ได้ก๊าซชีวภาพ ซึ่งมีก๊าซมีเทน (CH4) เป็นองค์ประกอบในอัตราส่วนสูง สามารถเลือกใช้ทั้งให้ความร้อนและพลังงานไฟฟ้า จากประสบการณ์ที่สั่งสมความรู้เฉพาะด้านที่ยาวนาน ทำให้สามารถคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำและกากของเสียได้อย่างเบ็ดเสร็จ และมีประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า จึงมีผลงานที่ได้รับความวางใจในโครงการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนและบำบัดน้ำเสีย ขนาดกลางและใหญ่ กว่า 50 โครงการ ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศ และประเทศในเอเชียอาคเนย์ และรางวัลชนะเลิศ Asean Energy Awards 2006 ประเภท Wastewater Treatment and Biogas Generation เป็นเครื่องรับประกันความสำเร็จ พร้อมขยายธุรกิจสู่ Asean Company

4/34 หมู่1 ซ.ประเสริฐมนูกิจ ถ.เกษตร-นวมินทร์ แขวงจรเข้บัว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 0-2570-5580 ต่อ 1110 , 1111 0-2570-5580 ต่อ 8009

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤศจิกายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤศจิกายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ , ต่างจังหวัด (กาญจนบุรี , กาฬสินธุ์)
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤศจิกายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ , ต่างจังหวัด
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤศจิกายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ