บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ

ประกอบ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลโดยบริษัทฯจำหน่ายน้ำตาลภายในประเทศ 20% และส่งออกไปยังต่างประเทศ 80% ด้วยประสบการณ์ในการบริหารงานที่มีมากกว่า 30 ปี และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000, ISO 14001 : 2004} GMP, HALA ปัจจุบันได้ดำเนินการขยายธุรกิจในเครือ บริษัท เค.ไอ.เอทานอล จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย เอทานอลบริสุทธิ์ 99.5 % โดยใช้วัตถุดิบจากกากน้ำตาล (โมลาส) กำลังการผลิต 100,000 บิตร/วัน รวมถึงการผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพ (กีซมีเทน) ที่เหลือจากเอทานอล (น้ำกากกส่า) เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต และยังมีบริษัทในเครืออีก 2 บริษัท คือ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าสุรินทรื จำกัด ตั้งอยู่ที่ จ.สุรินทร์ด้วยเช่นกัน ทางบริษัทฯ ต้องการรับสมัคาบุคลากรเพื่อมาร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งกับทางบริษัทฯ
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ
ติดต่อ : คุณวิทวัช, คุณวิมลวรรณ
ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 111 ม.18 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
เบอร์ติดต่อ : 0-4420-0444 ต่อ 112, 140
แฟกซ์ : -
อีเมล์ :
ตำแหน่งงาน : วิศวกรเคมี
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : นครราชสีมา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ภาคสนาม)
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : นครราชสีมา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : นครราชสีมา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : นครราชสีมา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : นครราชสีมา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกเอทานอลช
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : นครราชสีมา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : นครราชสีมา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : วิศวกร สิ่งแว้ดล้อม
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : นครราชสีมา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ส่งเสริม นักเกษตร
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : อำนาจเจริญ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
อัตรา : 4 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : นครราชสีมา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
จังหวัด : นครราชสีมา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม