บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ

ประกอบ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลโดยบริษัทฯจำหน่ายน้ำตาลภายในประเทศ 20% และส่งออกไปยังต่างประเทศ 80% ด้วยประสบการณ์ในการบริหารงานที่มีมากกว่า 30 ปี และได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000, ISO 14001 : 2004} GMP, HALA ปัจจุบันได้ดำเนินการขยายธุรกิจในเครือ บริษัท เค.ไอ.เอทานอล จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย เอทานอลบริสุทธิ์ 99.5 % โดยใช้วัตถุดิบจากกากน้ำตาล (โมลาส) กำลังการผลิต 100,000 บิตร/วัน รวมถึงการผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพ (กีซมีเทน) ที่เหลือจากเอทานอล (น้ำกากกส่า) เพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต และยังมีบริษัทในเครืออีก 2 บริษัท คือ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าสุรินทรื จำกัด ตั้งอยู่ที่ จ.สุรินทร์ด้วยเช่นกัน ทางบริษัทฯ ต้องการรับสมัคาบุคลากรเพื่อมาร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งกับทางบริษัทฯ

เลขที่ 111 ม.18 ต.หนองระเวียง อ.พิมาย นครราชสีมา 30110 0-4420-0444 ต่อ 112, 140

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -