สถาบันคณิตศาสตร์ SenseMath

สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยม 3 ด้วยการเรียนรู้แบบ Heuristic ซึ่งเป็นวิธีการเรียนวิชาต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) โดยการกระตุ้นให้ ผู้เรียนนำเสนอความคิดของตนเอง ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เรียน ด้วยการเขียนภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนคิดเป็น สามารถสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้เอง เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

43/10 เอกสินโฮมออฟฟิศ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 02-542-4467 02-542-4467

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มีนาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ. เมือง จ.อ่างทอง
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มกราคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 ธันวาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตลาดบอง มาร์เช่ ประชานิเวศน์