โรงแรมขนาดเล็ก

ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก 50 ห้อง ภาคเหนือตอนล่าง

ภาคเหนือตอนล่าง อุตรดิตถ์ 53000 0817070866

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 16 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภาคเหนือตอนล่าง