น.สพ.วิษณุ วรรณแสวง

โรงเรียนสอนพิเศษ

ตลาดเจริญทรัพย์ ถ.คชเสนีย์ ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ลพบุรี 15220 0898040700 036643211

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 พฤษภาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล
เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 6 พฤษภาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตลาดเจริญทรัพย์ ซอย 12 ต. ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี