บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

โรงงานผลิตเอทานอล เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

68 ซอยสันติภาพ ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 กรุงเทพมหานคร 10500 0-2233-2144-7

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 สิงหาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.ชัยบาดาล
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 สิงหาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.ชัยบาดาล
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 สิงหาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.ชับบาดาล