บริษัท โรต้าลาบอเร็ทตอรี่ส์ จำกัด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในด้านการผลิตยาแผนปัจจุบัน ภายใต้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งได้รับใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

114 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 02-2798670 02-6169936

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 มิถุนายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท โรต้าลาบอเร็ทตอรี่ส์ จำกัด