บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด

ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนคุณภาพสูง (plastic film and bags for Rice , Frozen Food , Baby Diaper , Pasteurize Milk , Bread , Courier etc.) โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยี และคุณภาพของสินค้าให้เป็นผู้นำในระดับภูมิภาคเอเซีย

838 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600 และโรงงาน เลขที่ 1/1 หมู่ 4. ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 กรุงเทพมหานคร 10600 0-24370240-9 0-24393886-7

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤษภาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโรงงานเลขที่ 1/1 หมู่4 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75100
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤษภาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโรงงานเลขที่ 1/1 หมู่4 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75100
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด เลขที่ 838 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม.10600