บริษัทดับเบิ้ลไพน์ จำกัด

บริษัท ดับเบิ้ลไพน์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป MAC 4 - MAC 5 PROFESSIONAL มานานกว่า 17 ปี ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงาน

1350/215-218 อาคารไทยรงค์ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.พัฒนาการ 36 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 02-7193808 02-7193539

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ออฟฟิศ
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -
เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ออฟฟิศ
เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 27 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ