IBL Engineering Co.,Ltd

ซื้อขายสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบอัตโนมัติ เครื่องจักรทุกชนิด,ให้บริการออกแบบพัฒนา บำรุงรักษา ตรวจสอบ ติดตั้ง ให้บริการด้านเทคนิค ให้คำแนะนำปรึกษาสิ่งอำนวยความสะดวก,เครื่องลำเลียง,ระบบอัตโนมัติ

88 อาคาร เอส เอส พี ทาวเวอร์3 ชั้น 19 ,ถนนสีลม,แขวงสุริยวงศ์,เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 02-267-0338 02-267-0338

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 24 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ-บางนา
เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 24 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานที่กรุงเทพ และออกตจว.บางครั้ง