กัญญา เนอร์สซิ่ง แคร์

บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็ก ผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ แม่บ้าน และนักกายภาพบำบัด

1314 ซ.จรัญฯ65 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 02-4241030 02-8865597

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: 6,000
อัพเดท: 8 มีนาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด
เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 8 มีนาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด
เงินเดือน: 7,000
อัพเดท: 8 มีนาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด