บริษัท ซันทาวเวอร์ส จำกัด

ดำเนินธุรกิจด้านอาคารสำนักงานให้เช่า ห้องสัมมนา/จัดเลี้ยง, ศูนย์อาหาร, ศูนย์สุขภาพ, พลาซ่า และบริการพื้นที่จอดรถ

อาคารซันทาวเวอร์ส เอ (ชั้น 32) เลขที่ 123 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2273-8333ext. 3296, 3297 0-2273-8282

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กุมภาพันธ์ 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กุมภาพันธ์ 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กุมภาพันธ์ 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กุมภาพันธ์ 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กุมภาพันธ์ 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กุมภาพันธ์ 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 กุมภาพันธ์ 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -