บริษัท ไอบีซี คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลล๊อปเมนท์ จำกัด

ผู้รับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ขนาดใหญ่ โดยเข้าร่วมประมูลงานกับหน่วยงานของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจทั้งในและต่างประเทศ

21/772 หมู่12 ถนน บางนา-ตราด กม.2 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 0-2749-0387-90 -

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: เวียตนาม
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: ที่ประเทศเวียตนาม