บริษัท ไพศาลกิจซิสเต็ม จำกัด

เป็นผู้รับเหมาติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร อาทิ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศสำหรับอาคารทุกประเภท

53 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 0-2277-2462-4 0-2277-2465

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -