บริษัท ฟิลไทย จำกัด

บริษัทร่วมทุนกับประเทศอังกฤษ ผลิตก้นกรองบุหรี่ ภายใต้การรับรองของระบบคุณภาพ (ISO 14001) และมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (SA 8000)

776 ถ.เจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 0-2877-6901-5 ต่อ 1212

ตำแหน่งงานว่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -