สมัครงานพนักงานขายประจำร้านบู๊ทส์ (Boots)

สมัครงานพนักงานขายประจำร้านบู๊ทส์ (Boots)

Walk in interview

ตำแหน่งพนักงานขายประจำร้าน หลายสาขา สัมภาษณ์ ทราบผลทันที

18, 20, 25 และ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 16.00 น

ณ สำนักงานใหญ่ อาคารภคินท์ ชั้น 5 (MRT พระราม 9)

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครงาน

ลงทะเบียนผ่านระบบ Microsoft Forms

หากคุณสมบัติเบื้องต้นตรงกับทางบริษัทจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดวันและเวลาสัมภาษณ์


กรุณาเตรียมเอกสารมาในวันสัมภาษณ์

รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด

ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)


ติดต่อสอบถาม คุณพนิดา 089-923-2161 ID Line : 0899232161

9 Pakin Building, 5th Fl., Ratchadapisek Rd., Dindang, Dindang, Bangkok 10400