บริษัท เอ็น.พี.เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ศูนย์รวมจัดหางาน เพื่อส่งบุคลากรเข้าตามกลุ่มงานฝ่ายต่างๆ ที่บริษัทในเครือต้องการ พร้อมจัดฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการขยายตลาด
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ /การตลาด/ฝ่ายขาย ประจำสาขา
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : บริษัท เอ็น.พี.เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และบริษัทในเครือ
ศูนย์รวมจัดหางาน เพื่อส่งบุคลากรเข้าตามกลุ่มงานฝ่ายต่างๆ ที่บริษัทในเครือต้องการ พร้อมจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการขยายตลาดให้เติบโต.
#รับสมัครด่วน!! ธุรการ /ฝ่ายการตลาด /ฝ่ายขาย ประจำสาขา หาดใหญ่- สตูล - พัทลุง
คุณสมบัติ
*เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป รับปริญญาตรีทุกสาขา
*บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
*มีความรับผิดชอบ อดทน ตรงต่อเวลา
*สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
*สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

· ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน ควบคุม และ ดูแลความต้องการภายในฝ่ายการตลาดและการขาย
· รวบรวม ข้อมูล เอกสารต่างๆ และบันทึกลงในระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลตามมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลของบริษัทฯ
· จัดระบบข้อมูลและเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ภายในฝ่ายให้ถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ
· ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
· ประสานงานด้านเอกสารและข้อมูลที่จำเป็น เพื่อใช้ใน การเสนอราคา
· จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่างๆ พร้อมค้นหาช่องทางสื่อโฆษณาที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของฝ่าย
· ประสานงานกับพนักงานภาย ในฝ่าย เพื่อการจัดทำ หรือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงานข้อเสนอทางด้านการเสนอราคา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
· ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม**
ติดต่อได้ที่ คุณชลธิชา (พี่น้ำ) โทร...084-2469924 ,095-1686615 หรือส่งประวัติพร้อมเบอร์โทรของท่านมาที่chonticha99242@gmail.com
**ทำการ จ-ส เวลา 08.00 - 17.00 น. (โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)
คุณสมบัติผู้สมัคร : เปิดรับปริญญาตรีทุกสาขา
สวัสดิการ : - คอมมิชชั่น
- โบนัส
- การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
- สวัสดิการอื่นๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน : สตูล ,สงขลา
จังหวัด : สงขลา
วิธีการรับสมัคร : ตามที่อยู่ของบริษัท
หรือ ส่งประวัติพร้อมเบอร์โทรของท่านมาที่ chonticha99242@gmail.com
หมายเหตุเพิ่มเติม :
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2018-06-13 14:30:10
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท เอ็น.พี.เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
ติดต่อ : คุณชลธิชา
ที่ตั้งสำนักงาน : 506 ถ.คลองเรียน1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เบอร์ติดต่อ : 084-2469924 ,095-1686615
แฟกซ์ : -
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : -