สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ[1] มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในด้านทุนวิจัย สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือศึกษาวิจัยที่ทันสมัยรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีคุณภาพ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รับผิดชอบการดำเนินงานโดยมูลนิธิจุฬาภรณ์
ตำแหน่งงาน : นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา และนักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัม
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : ลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) เขียนข่าว บทความ และสกู๊ปข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์
(2) เขียนสคริปต์ สำหรับใช้ผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
(3) วางแผนการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
(4) ดูแลและประสานงานกับสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
(5) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไปในสาขางานที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะการเขียนเชิงประชาสัมพันธ์ และสร้างสรรค์ประเด็นข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้
มีทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสม
มีศิลปะในการสื่อสาร ติดต่อ และประสานงานกับผู้อื่น
สามารถถ่ายภาพข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์ได้ในระดับดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Photoshop, Illustrator ได้ดี
มีความรู้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี
สวัสดิการ : สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง, หลักสี่
วิธีการรับสมัคร : กำหนดการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง: ยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารวิจัยเคมี ชั้น 1 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เวลา 09.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
สมัครทางไปรษณีย์ :ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุงซองว่า เอกสารสมัครงาน ส่งที่ ส่วนบุคลากร สำนักบริหาร
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-553-8555 โทรสาร 02-553-8527
หมายเหตุเพิ่มเติม :
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2018-05-30 10:31:44
ชื่อผู้ประกอบการ : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ติดต่อ : จิรสิริ
ที่ตั้งสำนักงาน : 54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์ติดต่อ : 02-553-8555
แฟกซ์ : 025538527
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : -