สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ[1] มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในด้านทุนวิจัย สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือศึกษาวิจัยที่ทันสมัยรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีคุณภาพ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รับผิดชอบการดำเนินงานโดยมูลนิธิจุฬาภรณ์
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระบบงานพัสดุ
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : 20,000 บาท
ลักษณะงาน : งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง
คุณสมบัติผู้สมัคร : วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
มีประสบการณ์ในงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย 3-5 ปี
มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน
สวัสดิการ : สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเป็นไปตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ดอนเมือง, หลักสี่
วิธีการรับสมัคร : กำหนดการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง: ยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารวิจัยเคมี ชั้น 1 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เวลา 09.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
สมัครทางไปรษณีย์ :ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุงซองว่า เอกสารสมัครงาน ส่งที่ ส่วนบุคลากร สำนักบริหาร
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-553-8555 โทรสาร 02-553-8527
สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันประกาศ – 4 พฤษภาคม 2561
หมายเหตุเพิ่มเติม :
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2018-04-05 15:20:50
ชื่อผู้ประกอบการ : สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ติดต่อ : จิรสิริ
ที่ตั้งสำนักงาน : 54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์ติดต่อ : 02-553-8555
แฟกซ์ : 025538527
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : -