บริษัทรอยัล ฟอเร้นจ์ เทรดดิ้ง จำกัด (Linda Exchange)

ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/HR Officer
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : - สรรหาและคัดสรรบุคลากร ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่
- ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ พักผ่อนประจำปี ฯลฯ
- จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
- ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆ ภายในบริษัทฯ
- สร้างระบบการพัฒนาบุคลากร และจัดทำรายงานประเมินผลความคืบหน้าของพนักงานเป็นประจำ
- สำรวจความพึงพอใจของพนักงาน และความผูกพันของพนักงาน
- มีประสบการณ์ความรู้ในการสอบถามข้อมูลการลาออกของพนักงาน (Exit interview)
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศหญิง อายุ 28 - 32 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าฯ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, จิตวิทยาอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี ในหน้าที่เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่บุคคล
มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office: Word, Excel and PowerPoint)
มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพแข็งแรง
มีความละเอียดรอบคอบ สามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน
มีจิตใจพร้อมให้บริการ (Service mind)
สวัสดิการ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง 02 279 1738 หรือ 02 279 1738
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัทรอยัล ฟอเร้นจ์ เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง
วิธีการรับสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง กรุณาติดต่อ 
โทร 02 279 1728, 02 279 1738
E-mail: lindaexchanger@gmail.com
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30น. - 18.00น.
หมายเหตุเพิ่มเติม : สนใจสมัครด้วยตนเอง กรุณาติดต่อ 
Linda Exchange
โทร 02 279 1728, 02 279 1738
E-mail: lindaexchanger@gmail.com
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30น. - 18.00น.
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2018-02-16 09:51:29
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัทรอยัล ฟอเร้นจ์ เทรดดิ้ง จำกัด (Linda Exchange)
ติดต่อ : ดา
ที่ตั้งสำนักงาน : 169/7-8 อาคาร Linda Exchange, ถ.ประดิพัทธ์ ข.สามเสนใน จ.กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ : 02 279 1728 , 02 279 1738
แฟกซ์ : -
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.lindaexchange.com/TH