คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการเงินเเละบัญชี
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 19,000 บาท
ลักษณะงาน : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยย่อ
๑. บันทึกบัญชีในระบบ SAP
๒. ตรวจสอบระบบ SSB โรงพยาบาล และประเมินผลไปสู่ระบบ SAP
๓. จัดทำงบการเงิน
๔. ตรวจสอบเอกสารค่าตอบแทนระบบโรงพยาบาล
คุณสมบัติผู้สมัคร : คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี อย่างน้อย ๑ ปี
มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ SAP
มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ
สวัสดิการ : 1.การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)
2.รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7.เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ
8.มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นลูกจ้างประจำ หรือพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

สถานที่ปฏิบัติงาน : งานคลัง สำนักงานคณบดี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง
วิธีการรับสมัคร : ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment
หมายเหตุเพิ่มเติม : สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2018-02-07 11:27:32
ชื่อผู้ประกอบการ : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อ : นายธนรัตน์ หล่อวงศ์
ที่ตั้งสำนักงาน : คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ : 02-200-7572
แฟกซ์ : 02-200-7565
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.dt.mahidol.ac.th/