5 อัตรา
ตามตกลง
1 เดือนที่แล้ว

ลักษณะงาน

การทำสื่อโฆษณาด้านการตลาดต่างๆ เช่นทางเวปไซต่างๆ ทางเฟสบุค ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มนุษย์สัมพันธ์ดี ต้องการความก้าวหน้า

สวัสดิการ :

-มีโบนัสรายวัน
-มีโบนัสท่องเที่ยว
-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี