บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ริเริ่มก่อตั้งธุรกิจและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจํากัด เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2555 สํานักงานตั้งอยู่ที่ เลข 30/14 หมู่ 6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ได้ดําเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าประปางานออกแบบสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ทุกภาค ในราชอาณาจักรไทย

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งในด้านคุณภาพและการบริการ ให้แก่ลูกค้าได้รับความพึ่งพอใจสูงสุดในผลงาน ซึ่งบริษัท มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ครบทุกสายงาน ตามนโยบาย คือ "คุณภาพของงาน คือบริการของเรา"
ตำแหน่งงาน : Architect
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : 1.ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์
2.ตรวจสอบงานโครงสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
3.วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง
4.ประสานงานการก่อสร้างกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.นำเสนอออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย
6.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ ในการออกแบบ
7.นำเสนอการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย
8.นำเสนอมุมมอง แนวคิดในด้านสถาปัตย์ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย - หญิง
อายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตกรรม
มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม Bim Archi Cad, Auto Cad, 3D max และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีทักษะในการติดต่อประสานงานส่วนราชการ ประสานงานทั้งภายในภายนอกได้ดี
สวัสดิการ : 1.ประกันสังคมตามกฏหมาย
2.โบนัสตามผลประกอบการ
3.ปรับเงินเดือนตามผลการประเมินประจำปี
4.งานเลี้ยงประจำปี
5.ทริปท่องเที่ยวประจำปี ทั้งในและนอกประเทศ
6.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
7.ทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน
8.ประกันสุขภาพกลุ่ม
9.บ้านพักพนักงาน
10.เงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
วิธีการรับสมัคร : ผ่านทาง Email
หมายเหตุเพิ่มเติม : มีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2017-12-07 14:44:26
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ติดต่อ : นายกิตติโชค สาคร (อ้น)
ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 30/14 หมู่ 6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์ติดต่อ : 02-9498041-2
แฟกซ์ : 02-9498082
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.nextplus.co.th
ตำแหน่งงานว่างอื่นๆ : Sale and Margeting
Site Engineer
โฟร์แมน
วิศวกรโยธา