บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ริเริ่มก่อตั้งธุรกิจและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจํากัด เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2555 สํานักงานตั้งอยู่ที่ เลข 30/14 หมู่ 6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ได้ดําเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าประปางานออกแบบสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ทุกภาค ในราชอาณาจักรไทย

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งในด้านคุณภาพและการบริการ ให้แก่ลูกค้าได้รับความพึ่งพอใจสูงสุดในผลงาน ซึ่งบริษัท มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ครบทุกสายงาน ตามนโยบาย คือ "คุณภาพของงาน คือบริการของเรา"
ตำแหน่งงาน : Sale and Margeting
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : 1.วางแผนกลยุทธ์การขาย
2.การหาลูกค้ารายใหม่ๆ
3.การบริหารงานขาย
4.ตอบข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้า และสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
5.ดูแลลูกค้าจนจบโครงการ
6.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศ ชาย - หญิง
อายุ 22-30 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม
มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
สวัสดิการ : 1.ประกันสังคมตามกฏหมาย
2.โบนัสตามผลประกอบการ
3.ปรับเงินเดือนตามผลการประเมินประจำปี
4.งานเลี้ยงประจำปี
5.ทริปท่องเที่ยวประจำปี ทั้งในและนอกประเทศ
6.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
7.ทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน
8.ประกันสุขภาพกลุ่ม
9.บ้านพักพนักงาน
10.เงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
วิธีการรับสมัคร : ผ่านทาง Email
หมายเหตุเพิ่มเติม :
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2017-12-07 14:32:08
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ติดต่อ : นายกิตติโชค สาคร (อ้น)
ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 30/14 หมู่ 6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์ติดต่อ : 02-9498041-2
แฟกซ์ : 02-9498082
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.nextplus.co.th
ตำแหน่งงานว่างอื่นๆ : Architect
Site Engineer
โฟร์แมน
วิศวกรโยธา