บริษัท เอ็นจ์-เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด

งานซ่อมบำรุง
ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : 20,000 บาท
ลักษณะงาน : - รับผิดชอบดูและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน
- ทำประวัติ,วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร,รายงานผลการทำงาน,งานแจ้งซ่อมทั่วไป
- ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาและติดต่อสั่งซื้ออุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษา
คุณสมบัติผู้สมัคร : การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย อายุ 35-40 ปี
การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD
มีความรู้เรื่อง PLC ,Hydraulic, Pneumatic
ประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีความซื่อสัตย์ อดทน รอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
สวัสดิการ : ตามกฏหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จังหวัด : ปทุมธานี
วิธีการรับสมัคร : ติดต่อทางachievegroup@hotmail.com
หรือโทร 02-971-7477 หรือโทร 0911194063
ติดต่อธนพร
หมายเหตุเพิ่มเติม :
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2017-12-06 17:06:29
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท เอ็นจ์-เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ติดต่อ : ธนพร
ที่ตั้งสำนักงาน : 6/1 ซอยลาดปลาเค้า72แยก4 ถ.ลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์ติดต่อ : 02-971-7477
แฟกซ์ : 02-97-7787
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : -