บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียม อาคารสูง โรงแรมและรีสอร์ทระดับ 5 ดาว ห้างสรรพสินค้า โรงงาน ฯลฯ และเป็นที่ปรึกษาครบวงจร ในส่วนของงานสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้าง ขณะนี้บริษัทกำลังขยายกิจการและต้องการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งต่อไปนี้
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : บริหารควบคุมงานก่อสร้าง
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย อายุ 39 - 45 ปี
1. เพศชาย อายุ 39 - 45 ปี
2. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรม
3. ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป ด้านบริหารควบคุมงานก่อสร้างโครงการประเภทต่าง ๆ เช่น อาคารสูงเกินกว่า 20 ชั้น, อาคารสำนักงาน, โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, อาคารแนวราบขนาดใหญ่
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
5. ใช้โปรแกรม Microsoft Project และสื่อสารทางอีเมล์ได้
6. สามารถทำงานเป็นทีมและควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ สามารถแก้ไขปัญหาการทำงานเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
7. มีทักษะด้านการบริหารจัดการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
8. ปฎิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.)
สวัสดิการ : - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย
- ทุนการศึกษาบุตร
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เบี้ยขยัน
- โบนัสตามผลประกอบการ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน
- การฝึกอบรมและพัฒนา
- กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ ปริมณฑล
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พระโขนง, บางนา
วิธีการรับสมัคร : ติดต่อ คุณเนาวรัตน์ / ฝ่ายบุคคล
ส่งประวัติการทำงานมาที่ Recruit@cel.co.th
โทร.02-751-5100-5 ต่อ 12, 081-025-1990
หมายเหตุเพิ่มเติม : สวัสดิการของบริษัทฯ
- โบนัสตามผลประกอบการ
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- โครงการส่วนแบ่งผลกำไร
- เบี้ยขยัน
- เครื่องแบบพนักงาน
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย
- ทุนการศึกษาบุตร
- การฝึกอบรมและพัฒนา
- กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2017-12-06 10:32:15
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
ติดต่อ : คุณเนาวรัตน์ / ฝ่ายบุคคล
ที่ตั้งสำนักงาน : 1858/13-14 อาคารอินเตอร์ลิงค์ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนบางนา-ตราด บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์ติดต่อ : 027515100-5
แฟกซ์ : 027515106
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://cel.co.th