บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด

บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 เป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำซึ่งเชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษาในการวางแผนธุรกิจและพัฒนาธุรกิจการลงทุน การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน เพื่อผลักดันให้องค์กรของลูกค้าประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านการงานต่างประเทศ
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ
•ร่วมวางแผนและจัดทำโปรแกรมกิจกรรมศึกษาดูงาน และการจัดกิจกรรมในต่างประเทศ
•ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
•รวบรวมรายชื่อและข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง
•จัดทำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
•ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านภาษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ (ระหว่างประเทศ) เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การท่องเที่ยวและโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
มีความรับผิดชอบ มีวินัย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
มีความรอบรู้ สนใจข่าวสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความใส่ใจในการให้บริการ
มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ : 1.เงินเดือนตามแต่ตกลง
2.การลาหยุดทุกกรณี : ตามที่บริษัทพิจารณาภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
3.สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกงานนั้น วันและเวลาเข้าปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับการตกลงกับบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 25 ห้อง 128/272 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง
วิธีการรับสมัคร : ติดต่อสอบถาม และส่งเอกสารการสมัคร
บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 25 ห้อง 128/272 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02 612 1003-4 แฟกซ์: 02 612 1005
เว็บไซต์ : www.saragroup.co.th Email : saragroup.jirawat@gmail.com
หมายเหตุเพิ่มเติม :
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2017-11-09 14:38:12
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด
ติดต่อ : jirawat kodyee
ที่ตั้งสำนักงาน : อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 25 ห้อง 128/272 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ : 026121004
แฟกซ์ : 026121005
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.saragroup.co.th