เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า
1 อัตรา
15,000 บาท
28 พฤศจิกายน 2560

ลักษณะงาน

- เป็นตัวแทนของบริษัท TOPICA Edumall ในการช่วยเหลือ ดูแล และประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
- แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในทุกๆช่องทางการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็น สายด่วน(โทร) อีเมลล์ เวปไซต์ และสื่อต่างๆบนโลกออนไลน์ โดยจะมีการอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทให้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง
- แก้ไขข้อมูลส่วนตัวลูกค้าบนฐานข้อมูลของบริษัทได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับปัญหาและความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากที่ปัญหาได้รับการแก้ไข
- จัดเตรียมเอกสารและประสานงานกับแผนกอื่นๆใน TOPICA Edumall เพื่อพัฒนาคุณภาพในการทำงาน

กิจกรรมการพัฒนา

- โปรเจกต์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- โอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโปรเจกต์ต่างๆในกลุ่มบริษัท TOPICA Edumall
การประเมินผลงาน
- ประเมินผลงานการทำงานตามหลัก KETRAPHAKY ( ซึ่งพัฒนาโดย TOPICA และเป็นเกณฑ์ประเมินสำหรับพนักงานทุกคนในทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์... )
- รายงานการทำงานประจำวัน และประจำสัปดาห์ต่อผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติงานและรายงานผลการทำงานตรงต่อผู้ดูแลทีม และผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์


การทำงานและการประสานงานกับแผนกต่างๆ
ฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายการเงิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

สัญชาติไทย
อายุระหว่าง 21 - 25 ปี
หากมีคะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อนก็ได้ (หากมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
หากมีทักษะหรือใจรักการบริการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ท้าทายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
รอบคอบ, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี, มีใจรักการบริการ
สามารถยืดหยุ่นต่อการทำงานได้ดีและพร้อมที่จะเข้าร่วมโปรเจกต์พัฒนาต่างๆ
*** ปิดรับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2560 *** หากผู้สมัครพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์หรือเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

Have a chance to be leader/manager
Evaluate 2 times per year (on January and July)
Overtime x2 *
Car&Bike allowance
Housing allowance
Travelling allowance
Lunch allowance
Overtime food allowance
Training programme for new staff
Company Trip
Internal trip ( Department)
Monthly activity
Vacation leave/ annual leave
Football club
Have a chance to work aboard*
Plane ticket fee*
Visa fee*

- These above benefit(*) depends on the abilities of candidate and job requirements