บริษัท กรุงเทพน้ำทิพย์ จำกัด

รับผลิตน้ำดื่ม
ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 30,000 บาท
ลักษณะงาน : รับผิดชอบยอดขายของทีม ผลักดันทีมขายให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนช่วยทีมงานในการหาตลาดใหม่ๆ และลูกค้าใหม่ๆ
ตรวจสอบการทำงาน และ รายงานการเยี่ยมลูกค้าของผู้แทนขาย เพื่อสร้างกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนากลยุทธ์ทางการขายให้กับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จตามเป้าการขาย และบรรลุผลกำไรที่คาดไว้
พัฒนาและดำเนินงานกิจกรรมทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจ
นำเสนอแนวคิด ข้อเสนอแนะ และมุมมองต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขาย ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มของยอดขาย และประยุกต์ใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายใหญ่ และช่วยทีมขายในการพัฒนาแผนการบริหารงานลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี
อายุ35-40ปี
มีคว่มรับผิดชอบสูง
สวัสดิการ : -ค่าอาหาร
-เบี้ยขยัน
-ยูนิฟอร์ม
สถานที่ปฏิบัติงาน : บ.ทิพย์สตาร์
จังหวัด : ปทุมธานี
วิธีการรับสมัคร : -ส่งประวัติมาทาง E-mail
-เข้ามาสมัครที่บริษัท
หมายเหตุเพิ่มเติม :
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2017-07-15 13:18:24
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท กรุงเทพน้ำทิพย์ จำกัด
ติดต่อ : ดวงมณี สีแย้ม
ที่ตั้งสำนักงาน : 25 ม.7 ถ.วัดเสด็จสายเก่า ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
เบอร์ติดต่อ : 0830965424
แฟกซ์ : -
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.bkknamthip.co.th