ผู้ช่วยช่าง อื่นๆ
2 อัตรา
ตามตกลง
11 เดือนที่แล้ว

ลักษณะงาน

- ลูกมือช่าง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชายไม่กำหนดอายุ วุฒิการศึกษา ม.3ขึ้นไป

สวัสดิการ :

* เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ (ไม่ต่ำกว่ากฎหมายกำหนด)
* ค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)
* ชุดยูนิฟอร์ม
* ประกันสังคม
* ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เอ ไอ เอ (PA)
* GIFT VOUCHER วันเกิด
* โบนัสประจำปี
* เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
* เงินกู้สวัสดิการพนักงานกรณีเร่งด่วน

ตำแหน่งงานอื่น ๆ