เขียนแบบ auto cad งานเขียนแบบ/งานDrawing
1 อัตรา
15,000 บาท
26 มิถุนายน 2560

ลักษณะงาน

เขียนแบบ auto cad
เคลียร์แบบก่อสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

หญิงหรือชายก็ได้
สัญชาติไทย

สวัสดิการ :

-


42/687 ม.15 ถ. กิ่งแก้ว สมุทรปราการ 10540 0898908763 0898908763