มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยของรัฐ
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยวิจัย (โยธา)
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : 18,000 บาท
ลักษณะงาน : ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยวิจัย


รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง (สัญญา 1 ปี)
เงินเดือน 17,500 บาท + โอที/ประกัน

หน้าที่ : ดำเนินการวิจัย เรื่อง คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงานหลัก : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ชอบการทำวิจัย และมีความสนใจ เรื่องคอนกรีตเสริมไม้ไผ่
3. เขียน และอ่านภาษาอังกฤษได้

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว+รูปถ่าย
2. Transcript ม.ต้น - ปริญญาโท
3. เล่มงานวิจัยปริญญาโท (Master Thesis)

ส่งหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ที่ phanawisittha@gmail.com


download ใบสมัคร ได้ที่ http://www.bsru.ac.th/news/wp-content/uploads/2017/05/201705_regis-form.pdf หรือ
https://ufile.io/3vgor

เริ่มงานประมาณเดือน กรกฏาคม 2560
ประกาศรับสมัครนี้หมดอายุ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
คุณสมบัติผู้สมัคร : ป.โท วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ : เงินเดือน 17,500 บาท + โอที + ประกัน
สถานที่ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
วิธีการรับสมัคร : ส่งเอกสารทางอีเมล์ phanawisittha@gmail.com
หมายเหตุเพิ่มเติม :
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2017-05-17 16:38:01
ชื่อผู้ประกอบการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ติดต่อ : ภณวิสิฏฐ์
ที่ตั้งสำนักงาน : 1061 ซ.อิสรภาพ15 ถ.อิสรภาพ จ.กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์ติดต่อ : 0863926565
แฟกซ์ : -
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.bsru.ac.th