เจ้าหน้าที่อบรมฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่/พนักงานขาย-การตลาด
1 อัตรา
ตามตกลง
8 มีนาคม 2560

ลักษณะงาน

• ดูแลให้คำปรึกษาและแนะนำพร้อมทั้งให้ความรู้ในด้านสินค้าและการขายให้แก่ลูกค้าโดยทางโทรศัพท์
• รับการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าพร้อมจัดส่ง โดยประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้า
• จัดส่งสื่อส่งเสริมการขายต่างๆให้แก่ลูกค้า เช่น โปสเตอร์, แผ่นพับสินค้าใหม่, ข่าวสารและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• จัดประชุมสัมมนา, จัดสาธิตสินค้าให้กับผู้จำหน่าย
• งานเอกสารทั่วไปของแผนก
• งานอื่นๆ ที่ได้รับการมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และประสานงานกับทุกฝ่ายได้
มีความรับผิดชอบ มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS office ได้
หากมีประการณ์การทำงานในด้านการขายหรือบริการลูกค้า จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

- การฝึกอบรมและการเลื่อนตำแหน่ง
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- ท่องเที่ยวพนักงานประจำปี
- ซื้อสินค้าของบริษัทฯ ได้รับส่วนลดพิเศษ


เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น12 ยูนิต3-4, 4เอ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 022662740-4 022662689