1 อัตรา
ตามตกลง
9 มีนาคม 2560

ลักษณะงาน

• Track record of success in inside sales and over-achieving quotas
• Route qualified opportunities to the appropriate sales executives for further development and closure
• Close sales and achieve quarterly quotas
• Research accounts, identify key players and generate interest
• Maintain and expand your database of prospects within your assigned territory

คุณสมบัติผู้สมัคร :

• Female, 32 up
• Bachelor's degree is a must
• 3-5 years of Direct sales experience
• Fair English communication (speak / listening and writing) is a must.

สวัสดิการ :

- การฝึกอบรมและการเลื่อนตำแหน่ง
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- ท่องเที่ยวพนักงานประจำปี
- ซื้อสินค้าของบริษัทฯ ได้รับส่วนลดพิเศษ