1 อัตรา
30,000 บาท
7 พฤศจิกายน 2559

ลักษณะงาน

• Develop strategic plans and solutions to address PR and media relations needs.
• Familiarity with social media tools, search engine optimization, etc.
• Write and edit media materials such as media alerts, fact sheets, talking points and case studies.
• Manage and monitor activity reports, media placements etc. on a daily basis. Create client reports.
• Strong established relationships with members of the media.
• Exceptional planner with strong interpersonal skills.
• Proven record of success in placing media stories with national and local outlets along with prominent bloggers.
• Demonstrated record of individual success and effective team contributions.

คุณสมบัติผู้สมัคร :

• Female, 28 up
• Bachelor’s Degree with 3-5 years of related public relations experience required.
• Proficient in Microsoft Word, PowerPoint, Excel, and Outlook. Can learn new technologies and concepts quickly.
• Demonstrated ability to work calmly and quickly in high-stress environments.
• Flexible attitude towards duties and responsibilities.
• Fair English communication (speak / listening and writing) is a must.

สวัสดิการ :

- การฝึกอบรมและการเลื่อนตำแหน่ง
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- ท่องเที่ยวพนักงานประจำปี
- ซื้อสินค้าของบริษัทฯ ได้รับส่วนลดพิเศษ