เจ้าหน้าคีย์ข้อมูล ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล
1 อัตรา
15,000 บาท
7 พฤศจิกายน 2559

ลักษณะงาน

คีย์ข้อมูลรายละเอียดของทรัพย์สินและงานด้านการเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาใดก็ได้ขึ้นไป
มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้
มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน ละเอียด รอบคอบ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือทำงานเป็นทีมได้

สวัสดิการ :

- การฝึกอบรมและการเลื่อนตำแหน่ง
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- ท่องเที่ยวพนักงานประจำปี
- ซื้อสินค้าของบริษัทฯ ได้รับส่วนลดพิเศษ