1 อัตรา
20,000 บาท
14 มีนาคม 2560

ลักษณะงาน

• Must maintain a high level of customer service.
• Must demonstrate the ability to lead, manage, motivate and communicate positively to store personnel at all levels.
• Ability to train, coach and develop Associates at all levels.
• Ability to organize and prioritize tasks necessary to accomplish goals, develop a schedule to complete tasks and execute to achieve results.
• Responsible for leading the annual inventory process including preparation and execution of inventory guidelines.
• Must exercise considerable independent judgment and discretion.

คุณสมบัติผู้สมัคร :

• Male / Female, 30 Up
• Five or more years of store management experience in a retail environment.
• Fair English communication (speak / listening and writing) is a must.
• Ability to work evenings and weekends.

สวัสดิการ :

- การฝึกอบรมและการเลื่อนตำแหน่ง
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- โบนัสตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การปรับเงินเดือนประจำปี
- ท่องเที่ยวพนักงานประจำปี
- ซื้อสินค้าของบริษัทฯ ได้รับส่วนลดพิเศษ