บริษัทรอยัล ฟอเร้นจ์ เทรดดิ้ง จำกัด (Linda Exchange)

ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตำแหน่งงาน : เลขานุการผู้บริหาร
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : หน้าที่: 
- ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบการดำเนินงานด้านงานเลขานุการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
- จัดประชุมคณะกรรมการ ประชุมบริษัท หรือการประชุมใดๆ ที่ผู้บริหารกำหนด จัดวาระการประชุม การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร การนัดหมาย การบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงการนำเสนอติดตามผลมติของที่ประชุม
- จัดทำหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงาน / องค์การต่างๆ
- บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- ดำเนินการสืบค้นข้อมูล และรวบรวมข้อมูลให้ผู้บริหาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ หรือใช้ในการนำเสนอ
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไป
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการสืบค้นข้อมูลเป็นอย่างดี
มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวิเคราะะห์ และการคิดเชิงระบบ
หากมีประสบการณ์การทำงานเลขานุการ และสามารสื่อสารได้ 3 ภาษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง 02 279 1738 หรือ 02 279 1738
สถานที่ปฏิบัติงาน : Linda Exchange ถ.ประดิพัทธ์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร พญาไท, ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง
วิธีการรับสมัคร : สนใจสมัครด้วยตนเอง กรุณาติดต่อ 
โทร 02 279 1728, 02 279 1738
E-mail: lindaexchanger@gmail.com
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30น. - 18.00น.
หมายเหตุเพิ่มเติม : สนใจสมัครด้วยตนเอง กรุณาติดต่อ 
Linda Exchange
โทร 02 279 1728, 02 279 1738
E-mail: lindaexchanger@gmail.com
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30น. - 18.00น.
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2018-02-16 09:51:50
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัทรอยัล ฟอเร้นจ์ เทรดดิ้ง จำกัด (Linda Exchange)
ติดต่อ : ดา
ที่ตั้งสำนักงาน : 169/7-8 อาคาร Linda Exchange, ถ.ประดิพัทธ์ ข.สามเสนใน จ.กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ : 02 279 1728 , 02 279 1738
แฟกซ์ : -
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.lindaexchange.com/TH