พนักงานบัญชี/การเงิน บัญชี/การเงิน-การธนาคาร
1 อัตรา
ตามตกลง
13 มิถุนายน 2561

ลักษณะงาน

หน้าที่: 
- บันทึกบัญชีซื้อ-ขาย และลงบัญชีแยกประเภท
- คุมการเบิกจ่ายสต๊อค
- ตรวจสอบการลงบัญชี ทำการคำนวณ และรวมยอดเงิน
- คุมเงินสดย่อย และคุมการเบิกจ่าย 
- จัดเก็บเอกสารทางบัญชี
- สถานที่การทำงานเป็นกันเอง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไป
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Excel หรือ โปรแกรมทางการบัญชี)
มีความซื่อสัตย์ รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง 02 279 1738 หรือ 02 279 1738