Overseas Transport Co., Ltd.

ตัวแทนนำเข้า-ส่งออก
ตำแหน่งงาน : Import Customer Service
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
- จัดทำเอกสารประเภทต่างๆ ตามเนื้องาน
- ปิดงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร : - มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และรักงานบริการ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
- มีความสามารถในภาษาอังกฤษขึ้นพื้นฐาน
- สามารถทำงานภายใต้การกดดันได้
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่การทำงาน
สวัสดิการ : ประกันสังคม
ประกันอุบติเหตุ
ชุดยูนิฟอร์มประจำออฟฟิศ
สถานที่ปฏิบัติงาน : การท่าเรือแห่งประเทษไทย อาคารบี
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา
วิธีการรับสมัคร : ยื่นประวัติด้วยตัวเองได้ที่
ห้อง 6/10, 444 การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาคารบี ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
หมายเหตุเพิ่มเติม :
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2017-07-25 10:57:37
ชื่อผู้ประกอบการ : Overseas Transport Co., Ltd.
ติดต่อ : Lakkana
ที่ตั้งสำนักงาน : ห้อง 6/10,444 การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาคารบี ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ติดต่อ : +66-2-3502909-10
แฟกซ์ : +66-2-3502911
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.ovt-thailand.com
ตำแหน่งงานว่างอื่นๆ : Sales Executive