Overseas Transport Co., Ltd.

ตัวแทนนำเข้า-ส่งออก
ตำแหน่งงาน : Sales Executive
อัตรา : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : - พบปะลูกค้า และสรุปงานการขายประจำวัน
- กำหนดเป้าหมายของลูกค้าที่เข้าพบ
- บรรลุยอดขายที่ได้ตั้งไว้ตามเป้าหมาย
- ทำใบเสนอราคา และเช็คราคากับซัพพลายเออร์
- สร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับทางลูกค้า
- ติดตามการชำระเงินกับทางลูกค้า
- ปฏิบัติตามคำสั่งงานของผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร : - มีความใฝ่รู้ในสิ่งใหม่ๆ
- มีความสามารถในภาษาอังกฤษขึ้นพื้นฐาน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และรักงานบริการ
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- สามารถในการต่อรองและสื่อสารที่ดี
- สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหา ตามสถานการณ์ได้
- มีความสามารถในการวางแผนและบริหารจัดการที่ดี
- สามารถทำงานภายใต้การกดดันได้
สวัสดิการ : ประกันสังคม
ประกันอุบติเหตุ
ชุดยูนิฟอร์มประจำออฟฟิศ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
วิธีการรับสมัคร : ยื่นประวัติด้วยตัวเองได้ที่
ห้อง 6/10, 444 การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาคารบี ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
หมายเหตุเพิ่มเติม :
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2017-07-25 10:57:52
ชื่อผู้ประกอบการ : Overseas Transport Co., Ltd.
ติดต่อ : Lakkana
ที่ตั้งสำนักงาน : ห้อง 6/10,444 การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาคารบี ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ติดต่อ : +66-2-3502909-10
แฟกซ์ : +66-2-3502911
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.ovt-thailand.com
ตำแหน่งงานว่างอื่นๆ : Import Customer Service