บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเป็น Member Firm ของ Moore Stephens International Limited ซึ่งมีสาขาทั่วโลก ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี, การวางระบบบัญชี และตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ มีลูกค้าชั้นนำกว่า 1,000 ราย และมีลูกค้าซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกว่า 30 ราย มีพนักงานประมาณ 300 คน และมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประมาณ 50 คน
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
อัตรา : 1 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : - ประสานงานและจัดทำเอกสารต่างๆ
- จัดทำข้อมูลการเสนอขออนุมัติต่างๆ
- การจัดทำแฟ้มประวัติของบุคลากร
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : ตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาตรี
มีความรู้ด้านบัญชีเบื้องต้น
สวัสดิการ : -
สถานที่ปฏิบัติงาน : ออฟฟิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา
วิธีการรับสมัคร : ส่งใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง
หมายเหตุเพิ่มเติม :
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2018-04-10 21:19:04
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ติดต่อ : อุทัย
ที่ตั้งสำนักงาน : สำนักงานใหญ่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 จ.กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ติดต่อ : 02-2595300-2, 02-3325126-9
แฟกซ์ : -
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.diaaudit.com
ตำแหน่งงานว่างอื่นๆ : ธุรการ
ตรวจสอบบัญชี
เลขานุการ