บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย)

พรูเด็นเชียล จึงได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงคุณค่าและหัวใจอันเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่อดีตในสมัยกรีกโรมันภาพลักษณ์ของเทพีพรูเด็นเชียลคือเทพที่เป็นสตรีซึ่งมีสิ่งคู่กาย3อย่างได้แก่ กระจก งูใหญ่ และลูกศร ซึ่งได้พัฒนามาเป็นสัญลักษณ์ทางธุรกิจของพรูเด็นเชียลในปัจจุบัน และเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก โดยกลุ่มพรูเด็นเชียลได้ยึดถือ เทพีพรูเด็นซ์ เป็นสัญลักษณ์มานานกว่า 165 ปี เป็นจุด เริ่มต้นของความทุ่มเทพากเพียรในการสร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคงเพื่อ ลูกค้าทั่วทุกมุมโลกรวม ทั้งให้บริการด้วยความซื่อสัตย์เที่ยงตรง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำ....
ตำแหน่งงาน : รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : เปิดรับผู้ให้ความสนใจในการเป็น(ตัวแทนเต็มเวลา)ที่ปรึกษาทางการเงินอบรมสอบ Life Agency Planing ประกันชีวิตให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กรหน่วยงานของรัฐและข้าราชการทั่วประเทศวิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้านำเสนอขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้ามีความรู้เรื่องการลงทุนและเรื่องภาษี การวางแผนสร้างสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลโครงการการออมผ่านประกันและให้คำแนะนำลูกค้าให้บริการหลังการขายที่ดีกับลูกค้า ตัวแทนประกันชีวิต เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะทำให้ครอบครัวและตัวของคุณอยู่อย่างสุขสบายมากขึ้นซึ่งเงินจากธุรกิจประกันชีวิตอาจสร้างรายได้มากกว่ารายได้ประจำของคุณในแต่ละเดือนจนอาจกลายเป็นอาชีพหลักที่สร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวอย่างคาดไม่ถึง ด้วยศักยภาพความสามารถที่ท่านมีอยู่
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศหญิง-ชาย ปวสถึงปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
สวัสดิการ : ตามความสามารถ:
# เงินประจำตำแหน่ง(ปรับเป็นผจก.แล้ว)
# คอมมิสชั่นฯ
# โบนัสรายไตรมาส
# โบนัสรายปี
# โปรโมชั่นของพิเศษ! แต่ละช่วง,การท่องเที่ยวตามคุณวุฒิ ฯลฯ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
วิธีการรับสมัคร : ***ขั้นตอนการสมัครสนใจติดต่อส่ง Resume ได้ที่นี้!
Resume มาทาง Email:fa.prudent@gmail.com
สอบถามการเป็นตัวแทน,สำหรับผู้สนใจ แท้จริง!
สนใจเป็นตัวแทนใหม่/หรือตัวแทนเก่าที่หายไปแล้วสนใจ เรียนเชิญยินดีค่ะ

***ผู้ที่สนใจในธุรกิจนี้ อาชีพจริงๆ ติดต่อส่งประวัติท่านมาได้เลย
หมายเหตุเพิ่มเติม : คุณสมบัติผู้สมัคร :
**ผู้สนใจในงานการเป็นตัวแทนติดต่อมาได้(ข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้)
@• อายุระหว่าง 25-55 ปี
@• มีความตั้งใจและทัศนคติที่ดี
@• การศึกษาปวส.ขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
@• ประสบการณ์การทำงาน1ปีขึ้นไป(หรือไม่มีประสบการณ์แต่สนใจงานนี้จริง ๆ)
@• มีบุคลิกภาพที่ดี/รักงานขาย ชอบความท้าทาย ชอบการบริการให้ข้อมูล
@• ชอบพบปะผู้คน/มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
@• มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความตั้งใจ มุ่งมั่นแน่วแน่
@• มีความตั้งใจจริงสนใจเป็นตัวแทนได้ทั้ง Part Time,Full Time
(มีความสนใจในงานตัวแทนประกันชีวิตแท้จริง)

***เอกสารที่ใช้ในการสมัคร มีดังนี้!!
#• 1.สำเนาบัตรประชาชน 5 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
#• 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
#• 3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป

*** ค่าใช้จ่ายในการสมัครเพื่อประกอบมีลายเส้นถูกต้อง (ใบอนุญาต ) มีดังนี้
#• 1.ค่าสอบใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 200 บาท
#• 2.ค่าใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต 300 บาท
*** ขั้นตอนการสมัครตัวแทน มีดังนี้!
#• 1.ส่งสำเนาบัตรประชาชน 1 ใบพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องพร้อมแจ้งวันอบรม
#• 2.อบรมขอรับใบอนุญาตตัวแทน 6 ชั่วโมง(1 วัน) ที่บริษัทฯ อาคารแอทสาทร (ข้างรพ.เซนหลุยห์)
#• 3.ติวสอบพร้อมสอบขอรับใบอนุญาตตัวแทนที่บริษัทฯ
#• 4.ยื่นเอกสารขอเป็นตัวแทนบริษัท ฯ

**ขั้นตอนการสมัครสนใจติดต่อโดยส่งประวัติ มาที่นี้!
Resume มาทาง Email: fa.prudent@gmail.com
สอบถามการเป็นตัวแทนผู้ให้ความสนใจจริงๆ กับธุรกิจประกันนี้
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2015-04-06 00:43:39
ชื่อผู้ประกอบการ : บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย)
ติดต่อ : Agency Service
ที่ตั้งสำนักงาน : 10120 จ.กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์ติดต่อ : 0939295350
แฟกซ์ : -
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.desinglife-ideal.com/