บริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด

บริษัทสยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด ผู้ดำเนินการธุรกิจระบบแฟรนไชส์ซึ่งเป็นร้านค้าปลีก จำหน่ายสินค้าจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันแก่ผู้บริโภค มีสาขากระจายอยู่ในแต่ละชุมชนทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นๆ ได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทยโดย
ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ ( 60 อัตรา )
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : -
คุณสมบัติผู้สมัคร : เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
ปริญญาตรี ทุกสาขา
รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้
มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท กระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีภาวะความเป็นผู้นำ
สวัสดิการ : สวัสดิการประกันสังคม
สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัด : สมุทรปราการ
วิธีการรับสมัคร : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครงานได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด อาคารวานิช 2 ชั้น 11, 1126/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-254-1691
ต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0-2254-1632 กด 501,502 และ 503
หมายเหตุเพิ่มเติม : สวัสดิการ ที่พัก ค่าพาหนะ ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม และเงินช่วยเหลืออื่นๆ
มีบุคคลค้ำประกัน
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2011-10-05 15:06:01
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่ตั้งสำนักงาน : สยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด อาคารวานิช 2 ชั้น 11, 1126/2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์ติดต่อ : 0-2254-1632 กด 501,502 และ 503
แฟกซ์ : 0-2255-8574
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.familymart.co.th
ตำแหน่งงานว่างอื่นๆ : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ 10 อัตรา
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัดสาขาทั่วไป ( 200 อัตรา )
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ( ประจำสาขา เกาะสมุย ) ( 60 อัตรา )
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ( ประจำสาขา ภูเก็ต ) ( 150 อัตรา )
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ประจำสาขา รังสิต , อยุธยา , นครปฐม , สมุทรปราการ ( 150 อัตรา )
พนักงานประจำร้านทั่วไป ( Full Time ) ( 200 อัตรา )
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ( ประจำสาขาสีลม เพชรเกษม ธนบุรี) ( 60 อัตรา )
พนักงานประจำร้านสาขา ( Full Time ) ( ประจำสาขาเกาะสมุย ) (60 อัตรา)
พนักงานประจำร้านสาขา ( Full Time ) ( ประจำสาขาภูเก็ต) (150 อัตรา)
พนักงานชั่วคราวประจำร้าน ( รับมากกว่า 1,000 อัตรา )
พนักงานประจำร้านสาขา ( Full Time ) ( สาขาสีลม เพชรเกษม ธนบุรี 100 อัตรา)
พนักงานประจำร้านสาขา ( Full Time ) ( ประจำสาขาพัทยา ) (100 อัตรา)