บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเป็น Member Firm ของ Moore Stephens International Limited ซึ่งมีสาขาทั่วโลก ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี, การวางระบบบัญชี และตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ มีลูกค้าชั้นนำกว่า 1,000 ราย และมีลูกค้าซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกว่า 30 ราย มีพนักงานประมาณ 300 คน และมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประมาณ 50 คน
ตำแหน่งงาน : เลขานุการ
อัตรา : 3 อัตรา
เงินเดือน : ตามตกลง
ลักษณะงาน : - จัดเตรียมและพิมพ์เอกสาร
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : จบปริญญาตรี
อายุระหว่าง 20 – 40 ปี
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่านและเขียนได้
หรือเก่งภาษาญี่ปุ่น อ่านและเขียนได้
สวัสดิการ : -
สถานที่ปฏิบัติงาน : ออฟฟิต
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร คลองเตย , วัฒนา
วิธีการรับสมัคร : ส่งใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง
หมายเหตุเพิ่มเติม : มีหอพัก ให้พักฟรี สำหรับพนักงานทดลองงาน หรือนักศึกษาฝึกงาน

กรณีผ่านการทดลองงานแล้ว มีที่พักราคาพิเศษให้
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2018-04-10 21:19:12
ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ติดต่อ : อุทัย
ที่ตั้งสำนักงาน : สำนักงานใหญ่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 จ.กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ติดต่อ : 02-2595300-2, 02-3325126-9
แฟกซ์ : -
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.diaaudit.com