ค้นหางาน ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

พบงาน 14,860 ตำแหน่งงาน «  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  »
เจ้าหน้าที่ภายในออฟฟิต
งานประจำออฟฟิต เวลาเข้างาน10.00-17.00 หยุดวันอาทิตย์
สถานที่ปฏิบัติงาน: กระบี่
เงินเดือน: ไม่ระบุ
MLD จำกัด
7 ธ.ค. 2560
วิศวกรไฟฟ้า
- รับผิดชอบดูและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน - ทำประวัติ,วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร,รายงานผลการทำงาน,งานแจ้งซ่อมทั่วไป - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาและติดต่อสั่งซื้ออุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ เพ…
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี
เงินเดือน: 20,000 บาท
บริษัท เอ็นจ์-เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
6 ธ.ค. 2560
ตนูสอนภาษาอังกฤษ
พาร์ทไทม์
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
โรงเรียนกวดวิชาช่างคิดช่างเขียน
6 ธ.ค. 2560
โปรแกรมเมอร์
1.สามารถเขียนโปรแกรมต่างๆได้ 2.สามารถควบคุม ดูแล และจัดการวางแผนผังระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท 3.สามารถควบคุม ดูแล และพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในบริษัท 4.ควบคุม ดูแล และ Update antivirus 5.ควบคุม ดูแล …
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจวบคีรีขันธ์
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด
6 ธ.ค. 2560
ช่างไฟฟ้า
1.ดำเนินการตรวจเช็คระบบควบคุมไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าแสงสว่าง มอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ไฟฟ้า 2.ดำเนินการติดตามและตรวจเช็ค เครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามแผนงานซ่อมบำรุง 3.ตรวจสอบและดำเนินการตามการแจ้งซ่อม…
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจวบคีรีขันธ์
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด
6 ธ.ค. 2560
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยอาชีวอนามัย
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอนตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือ ขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่…
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจวบคีรีขันธ์
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด
6 ธ.ค. 2560
หัวหน้างานติดฉลาก
ควบคุมดูแลการเดินเครื่องติดฉลาก ตรวจความถูกต้องของสินค้าก่อนเดินเครื่อง ดูแลการดำเนินงานให้ได้มาตรฐาน ดูแลความสะอาดของผลิตภัณฑ์ในขณะบรรจุสินค้า ดูแลควบคุม จัดส่งงานให้พนักงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจวบคีรีขันธ์
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด
6 ธ.ค. 2560
พนักงานจ่ายสินค้าสโตร์
เบิกจ่ายสินค้าตามใบเบิกวัสดุ ตรวจนับและตรวจสินค้าเข้า Stock ลงรายการรับเข้าและจ่ายออก Bincard ติดตามและตรวจเช็คซากประจำวัน ตรวจสอบยอดคงเหลือ เช็คสต๊อกประจำเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจวบคีรีขันธ์
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด
6 ธ.ค. 2560
พนักงานตรวจรับสินค้าสโตร์
ตรวจรับและตรวจนับสินค้า ร่วมกับใบกำกับภาษี ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ คีย์ข้อมูลรับเข้าในโปรแกรม จัดทำใบตรวจรับสินค้า จ่ายสินค้า บันทึกใบนำส่งเอกสาร เช็คสต๊อกสินค้าประจำเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจวบคีรีขันธ์
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด
6 ธ.ค. 2560
ช่างซ่อมบำรุงว่าน
ดำเนินการปรับแต่งเครื่องจักร ซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตว่าน ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผนงานซ่อม ตรวจสอบและเสนอขอสั่งซื้อ กรณีไม่มีของในสต๊อก จัดเตรียมให้มีอะไหล่และเคร…
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจวบคีรีขันธ์
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด
6 ธ.ค. 2560
ช่างซ่อมบำรุงจินาก้า
ดำเนินการปรับแต่งเครื่องจักรต่าง ๆ เครื่องลงลูกสับปะรด ระบบสายพานลำเลียง เกรดเดอร์ เครื่องปอกเปลือก ติดตามตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามแผนงานซ่อมบำรุงรักษา ติดตามงานซ่อมและอะไหล่
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจวบคีรีขันธ์
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด
6 ธ.ค. 2560
พนักงานทั่วไปบอยเลอร์
ตรวจเช็คปริมาณและป้อนเชื้อเพลิงเตาบอยเลอร์ ดูแลทำความสะอาด และซ่อมบำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องจักรให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย ดูแลการผลิตไอน้ำ
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจวบคีรีขันธ์
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด
6 ธ.ค. 2560
พนักงานทั่วไปผลิต
ผลิตสับปะรด และว่านหางจระเข้ แปรรูป
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจวบคีรีขันธ์
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด
6 ธ.ค. 2560
สถาปนิก (Architect)
บริหารควบคุมงานก่อสร้าง
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
6 ธ.ค. 2560
วิศวกรโครงสร้าง (Structural Engineer)
บริหารควบคุมงานก่อสร้าง
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
6 ธ.ค. 2560
ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
บริหารควบคุมงานก่อสร้าง
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
6 ธ.ค. 2560
รับประสานงานภายในออฟฟิต ด่วน!!!
ช่วยประสานงานในออฟฟิต บริกาลูกค้า
สถานที่ปฏิบัติงาน: กระบี่
เงินเดือน: 14,000 บาท
บีทีเจอินเตอร์กรุ๊ป
5 ธ.ค. 2560
ตัวแทนประกันพาร์ทไทม์ มีเงินเดือน Part-time
ทำงานวันละ 2-3 ชั่วโมง ขายประกันชีวิต ประกันวินาศภัยทุกบริษัท มีตลาดรองรับความสำเร็จ 100% ออกบูธตามสถานที่ต่างๆ อบรมฟรีเพิ่มทักษะความรู้ด้านต่างๆ มีเงินเดือนประจำ มีคอมมิชชั่นสูง มีสวัสดิการ ม…
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: 15,000 บาท
บริษัท เหรียญทอง 12 ยูแอล จำกัด
4 ธ.ค. 2560
รับสมัครตัวแทน บริษัท เอไอเอ
รับสมัครงาน ตัวแทนประกันชีวิต AIA และประกันวินาศภัยทุกบริษัท รูปแบบงาน : งานประจำ และพาร์ทไทม์ (มีเงินเดือนประจำ15,000up) สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางรัก) 138 อาคาร จูเวลเลอรี่เซ็…
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: 15,000 บาท
บริษัท เหรียญทอง 12 ยูแอล จำกัด
4 ธ.ค. 2560
ตัวแทนประกันชีวิต ประกันวินาศภัย มีเงินเดือนประจำ แต่ทำเป็น Partime
รับสมัครงาน ตัวแทนประกันชีวิต AIA และประกันวินาศภัยทุกบริษัท รูปแบบงาน : งานประจำ และพาร์ทไทม์ (มีเงินเดือนประจำ15,000up) สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางรัก) 138 อาคาร จูเวลเลอรี่เซ็นเตอ…
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: 15,000 บาท
บริษัท เหรียญทอง 12 ยูแอล จำกัด
4 ธ.ค. 2560
งานประจำ และพาร์ทไทม์ (มีเงินเดือนประจำ15,000up)ตัวแทนประกันชีวิต AIA และประกันวินาศภัยทุกบริษัท
รับสมัครงาน ตัวแทนประกันชีวิต AIA และประกันวินาศภัยทุกบริษัท รูปแบบงาน : งานประจำ และพาร์ทไทม์ (มีเงินเดือนประจำ15,000up) สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางรัก) 138 อาคาร จูเวลเลอรี่เซ็นเตอ…
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: 15,000 บาท
บริษัท เหรียญทอง 12 ยูแอล จำกัด
4 ธ.ค. 2560
รับสมัครพนักงานขายประจำร้านทอง
ห้างทองเยาวราชมังกร 9 สาขา The Ex-place กาญจนาภิเษก รับสมัครพนักงานขายประจำร้าน คุณสมบัติ >> ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ห้างทองเยาวราชมังกร 9
4 ธ.ค. 2560
พนักงานออนไลน์ telewiz
รับชำระค่าบริการลูกค้าของAis
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
แกรมมี่อะโกร
3 ธ.ค. 2560
รับสมัครช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
ร้านโมเดิร์น เวดดิ้ง รับสมัครช่างตัดเย็บเสื้อผ้าด่วน !!! เงินเดือน 35,000 มือสมัครเล่นไม่รับ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TEL: 094-5165362
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภูเก็ต
เงินเดือน: ไม่ระบุ
โมเดิร์น เวดดิ้ง สตูดิโอ
2 ธ.ค. 2560
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
-พนักงานต้อนรับ -ประสานงานทั่วไป -รับโทรศัพท์
สถานที่ปฏิบัติงาน: กระบี่
เงินเดือน: ไม่ระบุ
KSC internation
2 ธ.ค. 2560
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร

สถานที่ปฏิบัติงาน: กระบี่
เงินเดือน: ไม่ระบุ
เอ็น&พีกรุ๊ฟ จำกัด
2 ธ.ค. 2560
ธรุการ

สถานที่ปฏิบัติงาน: กระบี่
เงินเดือน: ไม่ระบุ
เอ็น&พีกรุ๊ฟ จำกัด
1 ธ.ค. 2560
เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์IT

สถานที่ปฏิบัติงาน: กระบี่
เงินเดือน: ไม่ระบุ
เอ็น&พีกรุ๊ฟ จำกัด
1 ธ.ค. 2560
เจ้าหน้าที่ประสานงานในออฟฟิศ

สถานที่ปฏิบัติงาน: กระบี่
เงินเดือน: ไม่ระบุ
เอ็น&พีกรุ๊ฟ จำกัด
1 ธ.ค. 2560
ช่างไฟฟ้า
ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน: ขอนแก่น
เงินเดือน: ไม่ระบุ
ขอนแก่นกรีนพาวเวอร์ จำกัด
30 พ.ย. 2560
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

สถานที่ปฏิบัติงาน: กระบี่
เงินเดือน: ไม่ระบุ
เอ็น&พีกรุ๊ฟ จำกัด
30 พ.ย. 2560
พนักงานขายกาแฟ ห้างเซ็นจูรี่ อนุสาวรีย์
ชงกาแฟ
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: 9,000 บาท
ร้านกาแฟ coffee today ห้างเซ็นจูรี่อนุสาวรีย์
29 พ.ย. 2560
เจ้าหน้าที่การเงิน(และเป็นครูหอพักชาย)
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน (ทำงานเป็นครูหอพักชายด้วย โดยมีที่พักให้ฟรีและมีค่าตอบแทนเพิ่มสำหรับหน้าที่ครูหอพัก) วุฒิปว…
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี
เงินเดือน: 11,000 บาท
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29 พ.ย. 2560
Online marketing
-วางแผนกลยุทธ์ และแผนงานการตลาดออนไลน์ -วางแผนการจัดทำ Website และการโปรโมท Website เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร -วางแผนและจัดเตรียมงานในการสร้าง Online Community และหาวิธีในการสร้างความสัมพันธ…
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: 25,000 บาท
D Power
29 พ.ย. 2560
พนักงานขายทางโทรศัพท์ (เทเลเซล์) - ฐานเงินเดือน 15,000 - 35,000 บาท ยังไม่รวมค่าคอม
เปิดรับสมัครโค้งสุดท้ายกับตำแหน่งเทเลเซล์ กับบริษัท TOPICA หนึ่งในผู้ให้บริการคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ใหญ่ที่สึดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ✔ ไม่ต้องหาลูกค้าเอง เพราะลูกค้าเป็นผู้ลงทะเบียนสมัคร…
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: 35,000 บาท
TOP ENGLISH (THAILAND) CO., LTD (The Client)
29 พ.ย. 2560
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการต้อนรับ

สถานที่ปฏิบัติงาน: กระบี่
เงินเดือน: ไม่ระบุ
เอ็น&พีกรุ๊ฟ จำกัด
29 พ.ย. 2560
พนักงานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล(ด่วน)
งานธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, E-mail, Internet ได้ (ไม่เป็นจะมีการสอนงานให้) สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและอังกฤษได้คล่อง บุคคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์
สถานที่ปฏิบัติงาน: กระบี่
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท บีทีเจอินเตอร์เนซั่ลแนล จำกัด
28 พ.ย. 2560
ต้อนรับประสนงานประจำสำนักงาน
ด่วน ..ที่สุด บริษัท นำเข้า-ส่งออก ต้องการบุคคลที่มีความสนใจ เพื่อรองรับการขยายงานในพื็นที่ภาดใต้ คุณสมบัติ -ชาย-หญิง -อาายุ 18-55ปี (รับนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดเทอม) - วุฒิม.3ขึ้นไป -รักงานบริ…
สถานที่ปฏิบัติงาน: กระบี่
เงินเดือน: 11,000 บาท
บริษัท บีทีเจอินเตอร์เนซั่ลแนล จำกัด
28 พ.ย. 2560
ต้อนรับประสนงานประจำสำนักงาน
ด่วน ..ที่สุด บริษัท นำเข้า-ส่งออก ต้องการบุคคลที่มีความสนใจ เพื่อรองรับการขยายงานในพื็นที่ภาดใต้ คุณสมบัติ -ชาย-หญิง -อาายุ 18-55ปี (รับนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดเทอม) - วุฒิม.3ขึ้นไป -รักงานบริ…
สถานที่ปฏิบัติงาน: กระบี่
เงินเดือน: 14,000 บาท
บริษัท บีทีเจอินเตอร์เนซั่ลแนล จำกัด
28 พ.ย. 2560
วิศวกรเครื่องกล
1ออกแบบชิ้นงาน 2วางระบบงานและวางแผนการทำงาน เพื่อให้การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ TECHNICAL DATA ของงาน 4ควบคุม ดูแล ตรวจตรา และต…
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัทเอเซีย มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
28 พ.ย. 2560
«  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  »