ค้นหางาน ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

พบงาน 14,860 ตำแหน่งงาน «  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  »
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (อุปกรณ์งานช่าง)
จัดซื้อ จัดหา ต่อรอง เปรียบเทียบราคาและเลือกสินค้าที่เหมาะสมให้ทันเวลา จัดทำเอกสารในงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก
6 ม.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ / หัวหน้าแผนก / ผู้ช่วย ผจก.สรรหา - ว่าจ้าง
สรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน อัตรา และเวลาที่กำหนด วางแผนการสรรหา ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และให้เป็นไปตาม KPI จัดทำแผนกำลังคน วิเคราะห์ช่องทางการสรรหา และอื่นๆ (เป็นไปตามระดับตำแหน่งงาน)
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก
6 ม.ค. 2561
เจ้าหน้าที่เงินเดือน-สวัสดิการ / หัวหน้าแผนก
จัดทำข้อมูลเงินเดือน ค่าจ้าง เพื่อคำนวณจ่ายตามรอบ ออกรายงานที่เกี่ยวข้องตามรอบการทำงานเพื่อจ่ายและยื่นราชการ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.คนพิการ, ประกันสังคม,ภาษีและอื่นๆ ดูแล ตรวจเช็ค การเ…
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก
6 ม.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ร่วมจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานและระดับงานให้เป็นไปตามระบบงาน จัดทำรายงานผลการตรวจสอบนำเสนอผู้บังคับบัญชา งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก
6 ม.ค. 2561
เจ้าหน้าที่บัญชี (ทุกระดับ)
ตามระดับความรู้ความสามารถ 1. เจ้าหน้าที่ลงบัญชีแต่ละสาขา 2. เจ้าหน้าที่บัญชีรับ/จ่าย ภพ.30 3. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน / หัวหน้าบัญชีต้นทุน 4. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก
6 ม.ค. 2561
เจ้าหน้าที่การเงิน (กทม.)
แนะนำ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่การเงินสาขา ทำงานในรูปแบบเดียวกัน ตรวจการทำงานสาขา และติดตามให้การจัดเก็บค่าสินค้าเป็นไปตามนโยบายบริษัท ประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: 18,000 บาท
บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก
6 ม.ค. 2561
เจ้าหน้าที่การเงิน (ภูเก็ต)
ดูแลรักษาเงินสด จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารวางบิล รับเช็ค และติดตามทวงหนี้ให้ได้ตามเป้าหมาย ประสานงานระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภูเก็ต
เงินเดือน: 13,000 บาท
บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก
6 ม.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ขาย (ชลบุรี)
1.เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้าน : ดูแล ต้อนรับ ลูกค้าที่เข้ามาหน้าร้าน 2.เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย : ติดต่อพบและดูแลลูกค้าเก่า เปิดลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรี
เงินเดือน: 15,000 บาท
บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก
6 ม.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ขาย (ภูเก็ต)
1.เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้าน : ดูแล ต้อนรับ ลูกค้าที่เข้ามาหน้าร้าน 2.เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย : ติดต่อพบและดูแลลูกค้าเก่า เปิดลูกค้าใหม่ รวมถึงดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภูเก็ต
เงินเดือน: 14,000 บาท
บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก
6 ม.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้าน
ดูแล ต้อนรับ ลูกค้าหน้าร้าน แนะนำสินค้า และจัดทำเอกสารประกอบการขาย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: 13,000 บาท
บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก
6 ม.ค. 2561
เจ้าหน้าที่การตลาด
จัดเก็บข้อมูลทางการตลาด จัดทำข้อมูลสนับสนุนทางการตลาดและการขาย ิติดตามข้อมูล และออกรายงานเชิงวิเคราะห์ เข้าร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆในงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: 18,000 บาท
บริษัท กิ้มหยูเส็งค้ากระจก
6 ม.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
-รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน -ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ -ให้คำปรึกษาแก่พนักงานเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย -จัดทำระบบมาตรฐานการจัดการด้านควา…
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัทนาโอะ โกลเบิล จำกัด
6 ม.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
1.งานด้านบุคคล 2.ช่วยงานสนับสนุนในฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.มีความรู้ด้านแรงงานต่างด้าว 3.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัทนาโอะ โกลเบิล จำกัด
6 ม.ค. 2561
Key Account Supervisor (MT)
- ดูแลการขายสินค้ากลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรด - ดูแลหน้าร้าน - ติดตามยอดขาย - ดูแลพีซี - ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ (เดือนหยุด2เสาร์) (8.00-17.30 น.)
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัทนาโอะ โกลเบิล จำกัด
6 ม.ค. 2561
Sales Supervisor (หัวหน้าขายเครดิตกรุงเทพฯ)
-รับผิดชอบในการวางแผน บริหารทีมงาน ควบคุมดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่และควบคุมการเก็บหนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการขายและลูกค้าพึงพอใจ -ด้านการวางแผนการขาย ได้แก่ ติดตามข้อมูลคู่แข่งขันในตลาด, วางแผ…
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัทนาโอะ โกลเบิล จำกัด
6 ม.ค. 2561
ช่างซ่อมบำรุง
1. วางแผนและควบคุมงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และ ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชิงป้องกัน 3. รายงานผลการซ่อมบำรุง 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัทนาโอะ โกลเบิล จำกัด
6 ม.ค. 2561
ประสานงานต่างประเทศ
-Being responsible for product branding -Organizing marketing event and other merketing communication -Executing and evaluating sales promotion campaign -Preparing marketing material as well as mar…
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัทนาโอะ โกลเบิล จำกัด
6 ม.ค. 2561
Marketing Executive
-Being responsible for product branding -Organizing marketing event and other merketing communication -Executing and evaluating sales promotion campaign -Preparing marketing material as well as mar…
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัทนาโอะ โกลเบิล จำกัด
6 ม.ค. 2561
พี่เลี้ยงเด็ก (กินอยู่ประจำบ้าน)
รับสมัครพี่เลี้ยงเด็ก มีประสบการณ์ กินอยู่ประจำ เพศหญิง มีประสบการณ์ อายุ 25-45 ปี น้องเพศหญิง อายุ 2 เดือน บางใหญ่-รัตนาธิเบศร์ เงินเดือนเริ่ม 12,000++ ✅ลักษณะงาน - พี่เลี้ยงเด็ก พาน้องอาบ…
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
Royal Thai Spa
6 ม.ค. 2561
วิศวกรสนาม
บริหารควบคุมงานก่อสร้าง
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครปฐม
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท กู๊ด ริช คอนสตรัคชั่น จำกัด
5 ม.ค. 2561
วิศวกรโครงการ
รับเหมา ออกแบบก่อสร้างบ้าน อาคาร รับงานตกแต่งภายนอกภายในอาคาร
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครปฐม
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท กู๊ด ริช คอนสตรัคชั่น จำกัด
5 ม.ค. 2561
ด่วน++++ ครูสอนต่อ เลโก้ ตัวต่อ โรบอท
สอน และ จัดเตรียมการสอน การต่อ เลโก้ ตัวต่อ โรบอท เด็ก อายุ 6-13 ขวบ
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: 15,000 บาท
Eyelevel PlearnaryMall
5 ม.ค. 2561
Urjent ครูสอนภาษาอังกฤษ English Teacher ประจําศูนย์Eye Levelเพลินนารี่มอลล์วัชรพล Fulltime/Parttime
สอน เตรียมการสอน ตรวจงานเด็ก
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: 17,000 บาท
Eyelevel PlearnaryMall
5 ม.ค. 2561
ด่วน !!!! รับสมัคร คนออกแบบกราฟฟิค ด่วนมาก+++++++
ออกแบบสื่อโฆษณาหนังสือสำหรับเรียน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: 15,000 บาท
Eyelevel PlearnaryMall
5 ม.ค. 2561
พนักงานบัญชี Junior Accounting
- ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี - บันทึกเอกสารบัญชีลงโปรแกรมสำเร็จรูป - จัดทำแบบภาษี และประกันสังคม - ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
เอ เซีย อัลลิแอนซ์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
5 ม.ค. 2561
รับสมัครบารีสต้า
ร้าน 33 Underground Café รับสมัครบารีสต้า หน้าที่ความรับผิดชอบ - ทำกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ - ดูแลและให้บริการลูกค้า - เปิด-ปิดร้าน ทำความสะอาดร้าน - ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณส…
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
33 underground cafe
4 ม.ค. 2561
พนักงานประจำเคาน์เตอร์เครื่องสำอางแบรนด์ POLA
- แนะนำและขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแบรนด์ POLA - บริการนวดหน้าให้แก่ลูกค้าที่เข้ามารับบริการ - แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ ที่จัดในแต่ละห้างเพื่อกระตุ้นการขาย
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
POLA COSMETICS (THAILAND) CO., LTD.
4 ม.ค. 2561
หัวหน้าทีมขาย
1.จัดทำแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและแผนการขายประจำเดือนและปี (โครงสร้างทีมงาน เกรดของพนักงาน เป้าหมายต่อคน ช่องทางการขาย แผนการตลาดเพื่อให้ได้ลูกค้าตามช่องทางการขาย ) 2.กำกับประสิทธิภาพงานให้เป็น…
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
4 ม.ค. 2561
จนท.การตลาด
วางแผนกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทฯ วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน - นอกบริษัทฯ รวมถึงรับผิดชอบด้าน Digital marketing แล…
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
4 ม.ค. 2561
จนท.อะไหล่
1. ควบคุม ดูแล การเบิก - จ่าย อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิด และสรุปรายงานประจำเดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
4 ม.ค. 2561
ช่างยนต์
- ซ่อมบำรุง และตรวจเช็ครถยนต์ที่เข้ามารับบริการในศูนย์บริการ - รับผิดชอบเป้าหมายชั่วโมงงาน และ ค่าอะไหล่ - ดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่ ความพร้อมของเครื่องมือ กำกับตาม TEDAS & ISO
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
4 ม.ค. 2561
ที่ปรึกษาการขาย
1. แสวงหาลูกค้า และนำเสนอการขาย - ให้คำแนะนำสินค้าและบริการของบริษัท รวมถึงอำนวยความสะดวกเรื่องสินเชื่อ ประกันภัยและจดทะเบียนให้กับลูกค้า
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด
4 ม.ค. 2561
พนักงานขับรถบรรทุก(ดั้้ม)
รับสมัครพนักงานขับรถบรรทุก(ดั้ม) บรรทุกหินใหญ่จากหน้าเหมืองเทลงปากโม่ หน้างานอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี คุณสมบัติ ชาย อายุไม่เกิน 55 ปี มีใบขับขี่ขนส่ง และมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุพรรณบุรี
เงินเดือน: ไม่ระบุ
บจก. ซับบอน
3 ม.ค. 2561
พนักงานธุรการ
จัดทำ เอกสารทางด้านบัญชี เอกสารภาษีอากร ต้นทุนงาน เอกสารการขาย เอกสารจัดซื้อ ติดต่อประสานงานทั่วไป
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: 15,000 บาท
บริษัท ไอแอนด์อี คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 ม.ค. 2561
วิศวกรบริการ
ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในบรรยากาศ เครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยา
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: 20,000 บาท
บริษัท ไอแอนด์อี คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 ม.ค. 2561
ช่างเทคนิค
ติดตั้ง ตรวจซ่อม บำรุงรักษา เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในบรรยากาศ เครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยา
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: 15,000 บาท
บริษัท ไอแอนด์อี คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 ม.ค. 2561
เจ้าหน้าที่เทคนิค
ดูแล ปรับเทียบ เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในบรรยากาศ เครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยา
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: 17,000 บาท
บริษัท ไอแอนด์อี คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 ม.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการอพาร์ทเม้นท์
ด่วน !! รับสมัคร เจ้าหน้าที่ดูแลอพาร์ทเม้นท์ อพาร์ทเม้นท์ งามวงศ์วาน 54 แยก 5 ตรงข้าม ม.เกษตร ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลอพาร์ทเม้นท์ รายได้รวมค่าอยู่ยาว 12,000.-14,000.- บาท สนใจสมัคร ติดต…
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: 14,000 บาท
THE PRIZE
2 ม.ค. 2561
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
#เป็นรับด่วนกระบี่ บริษัทกำลังขยายสาขา ต้องการบุคลากรจำนวนมากเข้าร่วมงาน ว่างงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน: กระบี่
เงินเดือน: ไม่ระบุ
เอ็น&พีกรุ๊ฟ จำกัด
26 ธ.ค. 2560
พนักงานด้านเอกสาร
#เป็นรับด่วนกระบี่ บริษัทกำลังขยายสาขา ต้องการบุคลากรจำนวนมากเข้าร่วมงาน ว่างงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน: กระบี่
เงินเดือน: ไม่ระบุ
เอ็น&พีกรุ๊ฟ จำกัด
25 ธ.ค. 2560
«  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  »